Polìikatsina (Butterfly Katsina) Doll by Bryan Nasetoynewa

  • $550.00


Artist: Bryan Nasetoynewa

Tribe: Hopi

Size: 12 1/2" h


We Also Recommend